O NAMA

JU „Dom zdravlja“ Zavidovići


JU „Dom zdravlja“ Zavidovići trenutno ima 154 zaposlenika, a u svojoj organizaciji obavlja poslove primarnog i dijela sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Ustanova posjeduje savremenu medicinsku opremu, a dijelom je informatizirana namjenskim softverom koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenata, te kao takva predstavlja bitan parametar rada i razvoja primarnog nivoa zdravstvene zaštite, a u cilju kvalitetnog pružanja zdravstvene zaštite građanima općine Zavidovići.
U sklopu Ustanove uspostavljena je mreža ambulanti porodične medicine na našoj općini uvažavajući geografsko područje i broj stanovnika na posmatranom području.

Specifične medicinske usluge koje pružamo u našem Domu Zdravlja:
Holter EKG i Hotel Krvnog pritiska
Ultrazvučna i Color Doppler dijagnostika
Kompletna Laboratorijska dijagnostika

ORGANIZACIONE JEDINICE

Naše službe​

Organizacione jedinice putem kojih se organizuje pružanje zdravstvene zaštite građanima i izvršavanje poslova u Ustanovi jesu službe i to

Služba za opću – porodičnu medicinu

Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem

Služba za plućne bolesti sa ATD-om

Centar za fizikalnu rehabilitaciju

Služba interne medicine

Služba interne medicine

Služba za radiološku dijagnostiku

Služba za biohemijsko-hematološku dijagnostiku

Trebate pregled?