Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem

Radno vrijeme od 07:00 do 15:00h

Telefon: 032/879-049

Šef službe: dr Haris  Đerzić, specijalista ginekologije i akušerstva subspecijalista fetalne medicine i opstetricije

Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem JU Dom zdravlja Zavidovići bavi se pregledima u cilju dijagnostikovanja i liječenja bolesti  genitalnog  trakta žena, očuvanjem i unapređenjem reproduktivnog zdravlja žena, dijagnostikovanjem trudnoće, praćenjem i kontrolom  normalne i rizične trudnoće, kao i prenatalnim otkrivanjem urođenih genetskih bolesti.

Usluge koje pruža Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem:

1.Ginekološki pregled:

 • ispitivanje i liječenje bolesti genitalnog trakta
 • ispitivanje i liječenje steriliteta,HSSG
 • utvrđivanje i vođenje trudnoće

2.Dijagnostičke procedure:

 • Ginekološki UZV COLOR DOPLEROM
 • Uzv DOJKI (Ehomamografija dojki)
 • Kolposkopija
 • UZV CD trudnica, aminoskopija, CTG
 • uzimanje PAPA brisa, bojenje preparata
 • uzimanje ciljanih vaginalnih i cervikalnih briseva

3.Intervencije:

 • prekid trudnoće
 • explorativna kiretaža
 • polipectomia (skidanje polipa) i Abrazija cervikalnih kanala
 • aplikacija i vađenje intrauterinog uloška (spirale)
 • aplikacija i vađenje vaginalnog pesara (prstena)

4.Savjetovalište za trudnice

Svake srijede u Sali za predavanje na Službi za zdravstvenu zaštitu djece i omladine i to:

     • od 13:00 – 13:30h Đerzić dr Haris

     • od 13:30 – 14:00h Džaferović Muminović dr Nermina