Centar za fizikalnu rehabilitaciju

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU OBAVLJA USLUGE :

 • Specijalistički pregled fizijatra i određivanje individualnog programa rehabilitacije
 • Liječenje i rehabilitacija reumatskih bolesti
 • Liječenje degenerativnih oboljenja kičme, kukova, koljena i drugih zglobova
 • Liječenje neuroloških bolesnika (bolesti centralnog i perifernog nervnog sistema)
 • Liječenje povreda : kontuzije, distorzije, hematoma, rupture mišića i tetiva
 • Pregled djece, rana detekcija poremećaja u rastu i razvoju, rehabilitacioni tretman po Vojti i Bobathu
 • Rehabilitacija poslije ortopedskog liječenja i operacija
 • Osposobljavanje za samostalne rehabilitacione aktivnosti
 • Svi oblici fizikalne terapije : laser, ultrazvuk, magnetoterapija, sve vrste masaže, vibromasaža
 • Kompletna elektroterapija : TENS, dijadinamik, interferentne struje, galvanske , ES
 • Kineziterapijske procedure, preoperativna i postoperativna rehabilitacija
 • Programi liječenja problema kičme i ostalih zglobova
 • Liječenje sportskih povreda
 • Inflitracija kortikosteroida (davanje injekcija) direktno u zglob — blokada

Specijalistički fizijatrijski pregled podrazumjeva anamnezu i procjenu funkcionalnog stanja pacijenta, kada ljekar procjenjuje :

 • Držanje tijela
 • Hod
 • Pokretljivost kičme i svih zglobova, deformitete
 • Tonus, trofiku i snagu mišića
 • Refleksnu aktivnost
 • Senzibilitet
 • Obim i dužinu ekstremiteta
 • Stanje periferne cirkulacije