Služba interne medicine

Rad službe:

Radno vrijeme od 07:00-15:00 h

Telefon  032/878-877 lok 214

U sklopu JU Dom Zdravlja Zavidovići nalazi se služba za interne bolesti pruža usluge iz oblasti interne medicine. U okviru službe postoje:

 • Ambulanta interne medicine
 • Kabinet za ehokardiografiju
 • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku abdomena i bubrega
 • Kabinet za ezofagogastroduodenoskopiju
 • Kabinet za holter ekg monitoring i holter krvnog tlaka
 • EKG kabinet
 • Savjetovalište za dijabetičare

Usluge koje pruža Služba inteme medicine:

Prvi i kontrolni konsultativno-specijalistički pregled interniste

Konsultativni pregledi

 • Pregledi za zapošljavanje
 • Pregledi iz domena interne medicine
 • Pregledi u sklopu sistematskih pregleda
 • Pregledi za ORS i IK
 • Preoperativni pregledi
 • Pregledi za dijagnostičke procedure sekudarnog i tercijarnog nivoa
 • Konsultativni pregledi na zahtjev drugih specijalista

Konzilijarni pregledi

 • Snimanje EKG-a sa interpretacijom
 • UZ dijagnostika:

Ehokardiografija

UZ abdomena

UZ urotrakta

 • Ekg holter-monitoring
 • Holter krvnog tlaka
 • Ezofagogastroduodenoskopija
 • Test na Helicobacter pylori
 • Rana detekcija šećerne bolesti
 • Edukacija oboljelih od šećerne bolesti / savjetovalište /
 • Određivanje GUK-a i HbA1c
 • Registracija oboljelih od šećerne bolesti
 • Primarna prevencija kardioloških bolesti i edukacija kardioloških bolesnika
 • Stručno usavršavanje i uvođenje novih medicinskih dostignuća

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *