Raspored rada specijalista

Raspored rada specijalista u Službi hitne medicinske pomoći

SPECIJALISTA TRAUMATOLOGUTORAK12:00 h
SPECIJALISTA UROLOGČETVRTAKod 14:30 h
SPECIJALISTA HIRURG – VASKULARNISVAKA DRUGA SRIJEDA15:00 h
SPECIJALISTA ORTOPEDČETVRTAK11:30 h

 

Raspored rada specijalista u Centru za mentalno zdravlje

SPECIJALISTA NEUROHIRURG     SVAKA DRUGA SRIJEDA  od 10:30 h
SUBSPECIJALISTA  REUMATOLOG     1-2 x MJESEČNO 

 

Raspored rada specijalista u Službi za opću medicinu

SPECIJALISTA OFTALMOLOG     PONEDJELJAK  od 13:00 h

 

Raspored rada specijalista KB Zenica u Specijalističkoj ambulanti

SPECIJALISTA ORL  UTORAK, ČETVRTAK I PETAKod 10:30 h
SPECIJALISTA HIRURG  PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAKod 10:30 h
SPECIJALISTA OFTALMOLOG  PONEDJELJAK,UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAKod 10:30 h
SPECIJALISTA DERMATOLOG (U SLUŽBI ZA PLUĆNE BOLESTI SA ATD)  PONEDJELJAK I ČETVRTAKod 11:00 h