O nama

O NAMA

JU „Dom zdravlja“ Zavidovići

JU „Dom zdravlja“ Zavidovići trenutno ima 154 zaposlenika, a u svojoj organizaciji obavlja poslove primarnog i dijela sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.


Ustanova posjeduje savremenu medicinsku opremu, a dijelom je informatizirana namjenskim softverom koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenata, te kao takva predstavlja bitan parametar rada i razvoja primarnog nivoa zdravstvene zaštite, a u cilju kvalitetnog pružanja zdravstvene zaštite građanima općine Zavidovići.
U sklopu Ustanove uspostavljena je mreža ambulanti porodične medicine na našoj općini uvažavajući geografsko područje i broj stanovnika na posmatranom području.

U JU „Dom zdravlja“ Zavidovići trenutno su uposlena 33 doktora medicine, a od tog broja 19 je doktora specijalista kao što su : specijalisti porodične medicine, specijalisti pedijatrije, specijalisti ginekologije i akušerstva, specijalisti urgentne medicine, specijalista interne medicine, specijalista epidemiologije, specijalista medicinske biohemije, specijalista neuropsihijatrije, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalisti radiodijagnostike/dijagnostičke radiologije specijalista za plućne bolesti, specijalista medicine rada.


U cilju obezbjeđenja što kvalitetnije zdravstvene zaštite ova Ustanova angažuje vanjske saradnike kao što su: specijalista urologije, specijalista traumatologije, specijalista oftalmologije, specijalista vaskularne hirurgije, specijalista neurohirurgije, specijalista transfuziologije, subspecijalista reumatologije.

Pored standardnih usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite, ova Ustanova svakodnevno pruža i zdravstvene usluge kao što su : CT dijagnostika, mamografija, ultrazvuk dojki, ultrazvuk mekih struktura vrata, ultrazvuk zglobova, ultrazvuk štitne žlijezde, IVP, pasaža jednjaka, pasaža gastroduodenuma, ultrazvuk srca, gastroskopija, TCD – transkranijalni doppler, EEG – elektroencefalografija, Color-doppler krvnih sudova vrata, Color-doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta, bronhoskopija, audiometrija, magnetoterapija, terapija laserom, biomikroskopski pregled očnog dna, kompjutersko očitavanje dioptrije i mnoge druge usluge.

Specifične medicinske usluge koje pružamo u našem Domu Zdravlja:

Holter EKG i Hotel Krvnog pritiska
Ultrazvučna i Color Doppler dijagnostika
Kompletna Laboratorijska dijagnostika