CT DIJAGNOSTIKA

RTG CT 03 RTG CT 01

 • CT PREGLED (NATIVNO I SA KONTRASTOM) :
  • Mozga
  • Sinusa
  • Vratne , torakalne i lumbalne kičme
  • Toraksa
  • Abdomena
  • Bubrega
  • Male zdjelice
  • Koštanog sistema
  • CT urotrakta
  • Piramida
  • Temporomandibularnih zglobova
  • Orbita