Služba za biohemijsko-hematološku dijagnostiku

SLUŽBA ZA BIOHEMIJSKO-HEMATOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

U Službi za biohemijsko-hematološku dijagnostiku JU “Dom zdravlja” Zavidovići obavljaju se sljedeće pretrage :

 • SE
 • KKS
 • Vrijeme krvarenja
 • Vrijeme koagulacije
 • PV, INR
 • Glukoza, 0-GTT, Glukoza u 8 h, Glukoza u 10 h, HbA1C
 • Urea, Kreatinin, Klirens kreatinina
 • Holesterol, Trigliceridi, HDL, LDL
 • Albumini, Proteini, Globulini
 • Bilirubin direktni i ukupni, Bilirubin neonatalni
 • Acidum uricum — urati
 • AST, ALT, Alkalna fosfataza, Amilaze u serumu i urinu, GGT, LDH, CK
 • Željezo u serumu, TIBC, Indeks zasićenja
 • Kalcij, Fosfor, Natrij, Kalij, Hlor
 • Proteinurija u 24—satnom urinu
 • Urin (kvalitativni pregled i pregled sedimenta urina)
 • Stolica na parazite i okultno krvarenje
 • Analni otisak
 • Sputum na BK
 • Eozinofili u sputumu i brisu nosa
 • Mononukleoza test
 • Strept A test
 • AST-O, RF, CRP, Fibrinogen
 • Krvna grupa i Rh faktor, Antitijela
 • Troponin

Upute za pripremu pacijenata prije uzimanja krvi

• Dan prije uzimanja uzorka potrebno je izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost, te uzeti uobičajene obroke hrane, ali ne premasne
• Poslije 22 sata uvečer dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, ne piti alkohol i ne pušiti
• Uzorak od pacijenta za laboratorijske pretrage se uzima ujutro od 07:00 do 10:00 h, dok je pacijent odmoran i prije nego je podvrgnut dijagnostičkim i terapijskim postupcima
• Za određivanje pojedinih analiza potrebno je provesti dodatnu preanalitičku pripremu (npr. određivanje željeza, stolice na okultno krvarenje, lipidnog statusa)

U Službi je zaposleno 8 zaposlenika, od toga 1 specijalista medicinske biohemije, 1 inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 viši laboratorijski tehničar i 5 laboratorijskih tehničara.

U Službi se vrši kontinuirana edukacija i svakodnevna interna kontrola rada, te u saradnji sa Udruženjem medicinskih biohemičara provodimo i eksternu kontrolu kvaliteta rada iz oblasti kliničke biohemije i hematologije.

U Službi se vrši uzorkovanje materijala za Kantonalnu bolnicu Zenica utorkom do 08:30 h i Opštu bolnicu Tešanj ponedjeljkom do 10:00 h.

Radno vrijeme Službe je od 07:00 do 15:00 h, uz napomenu da se prijem i uzorkovanje materijala obavlja do 10:00 h.