Svjetski dan zdravlja 2024: „ Moje zdravlje, moje pravo“

 Svjetski dan zdravlja  je globalni dan podizanja svijesti o zdravlju koji se obilježava 7. aprila svake godine, pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Prva Svjetska zdravstvena skupština odlučila je obilježavati Svjetski dan zdravlja 7. aprila svake godine, počevši od 1950. Svjetski dan zdravlja održava se povodom osnivanja WHO-a, a organizacija ga vidi kao priliku da svake godine privuče svjetsku pozornost na neku temu od velike važnosti za globalno zdravlje.

Ciljevi Svjetskog dana zdravlja su:

 • Zagovaranje univerzalne zdravstvene zaštite: Naglašava potrebu za dostupnom, pristupačnom i kvalitetnom zdravstvenom zaštitom za sve.
 • Smanjivanje nejednakosti u pristupu zdravlju i ishodima, posebno za najugroženije i marginalizirane populacije.
 • Poticanje zdravog ponašanja: Poticanje svijesti i djelovanje na zdrav način života kako bi se spriječile bolesti i poboljšala kvaliteta života.
 • Jačanje zdravstvenih sistema: Razvoj otpornih zdravstvenih sistema sposobnih za suočavanje s globalnim zdravstvenim izazovima i hitnim slučajevima.

Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja zagovara pravo svih, svugdje na pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, obrazovanju i informacijama, kao i sigurnoj pitkoj vodi, čistom zraku, dobroj prehrani, kvalitetnom stanovanju, pristojnim uvjetima rada i okoliša te slobodi od diskriminacije.

Moje zdravlje, moje pravo

Zdravlje je temeljno pravo svakog čovjeka. Zdravlje kao ljudsko pravo priznato je Ustavom Svjetske zdravstvene organizacije (1948.), Općom deklaracijom o ljudskim pravima (1948.) i mnogim međunarodnim i regionalnim ugovorima o ljudskim pravima. Sve države članice SZO ratificirale su barem jedan ugovor koji priznaje pravo na najviši mogući standard tjelesnog i mentalnog zdravlja.

To znači da zemlje imaju zakonske obveze, ali priznaju da su potrebni vrijeme i resursi da bi se one u potpunosti ispunile. Neke neposredne obaveze država uključuju jamstva nediskriminacije i jednakog tretmana u zdravstvu. Pravo na zdravlje uključuje prava, kao što su pravo na kontrolu vlastitog zdravlja, informirani pristanak, tjelesni integritet i sudjelovanje u donošenju zdravstvenih odluka.

Vijeće WHO-a za ekonomiju zdravlja za sve utvrdilo je da najmanje 140 zemalja priznaje zdravlje kao ljudsko pravo u svojim ustavima. Ipak, zemlje ne donose i ne provode zakone kako bi osigurale da njihovo stanovništvo ima pravo na pristup zdravstvenim uslugama. To podupire činjenicu da najmanje 4,5 milijardi ljudi — više od polovine svjetske populacije — nije bilo u potpunosti pokriveno osnovnim zdravstvenim uslugama 2021. godine.

Ključne poruke za 2024.

Diljem svijeta, pravo milijuna ljudi na zdravlje sve je više ugroženo. Bolesti i katastrofe su veliki uzroci smrti i invaliditeta. Sukobi razaraju živote, uzrokuju smrt, bol, glad i psihički stres.

Kao odgovor na ove izazove izabrana je ovogodišnja tema: ‘Moje zdravlje, moje pravo’ uz ključne poruke za javnost:

 • Upoznajte svoja zdravstvena prava.Imate pravo na:
  – sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, bez ikakve diskriminacije.
  – privatnost i povjerljivost vaših zdravstvenih podataka.
  – informacije o vašem liječenju i informirani pristanak.
  – tjelesnu autonomiju i integritet.
 • Donosite odluke o vlastitom zdravlju.
 • Zaštitite svoje pravo na zdravlje kao osnovno ljudsko pravo.
  Svatko bi trebao imati pristup zdravstvenim uslugama koje su mu potrebne kada i gdje su im potrebne, bez suočavanja s financijskim poteškoćama. Dakle, ako nemate pristup zdravstvenoj zaštiti, to nije u redu.
 • Promicanje prava na zdravlje kao temeljnog stuba naših širih ljudskih prava.
  Poštivanje našeg prava na zdravlje znači poštivanje naših prava na pristup sigurnoj pitkoj vodi, čistom zraku, dobroj prehrani, kvalitetnom stanovanju, pristojnim radnim uvjetima i slobodi od nasilja i diskriminacije.
 • Tretirajte zdravlje kao prioritet.