Sistematski pregledi djece za upis u predškolske/školske ustanove

Sistematski pregledi za upis u predškolske/školske ustanove obavljat  će se u prostorijama dječijeg dispanzera u periodu od 13.01.2020 do 31.01.2020 godine od 08 do 13 sati. Ljekarski pregledi su besplatni.