Raspored edukativnih predavanja za pacijente u Ambulantama porodične medicine

Raspored edukativnih predavanja za pacijente u Ambulantama porodične medicine za mjesec decembar.

Tema: Piramida ishrane,mediteranski stil ishrane i gojaznost kao riziko faktor

Ambulanta Dolina-Alići          11.12.2015 u 10:00 h

Ambulanta Kovači                    15.12.2015 u 12:00 h

Ambulanta Hajderovići           22.12.2015 u 12:00 h

Ambulanta Gostović                25.12.2015 u 12:00 h

Ambulanta Vozuća                   29.12.2015 u 12:00 h