Pružanje zdravstvenih usluga penzionerima u 2016.g. po programu Općine Zavidovići

Općina Zavidovići je budžetom za 2016. godinu planirala finasijska sredstva za pružanje zdravstvenih usluga penzionerima. Prema kriterijima za utrošak sredstava na transferu pravo na zdravstvene usluge iz budžetskih sredstava imaju penzioneri i supružnici penzionera jedan put godišnje i to pod sljedećim uslovima :

– da visina penzije ne prelazi 450,00 KM (225,00 EUR)

– da je najniža penzija ostvarena u Bosni i Hercegovini u iznosu od 326,00 KM (u slučaju niže penzije korisnik je dužan konsultovati Udruženje penzionera Općine Zavidovići)

– da korisnik usluge uz zdravstvenu knjižicu priloži i zadnji ček penzije i ličnu kartu korisnika

Program će trajati dok se ne utroše finansijska sredstva predviđena budžetom za ove namjene.