Provođenje imunizacije u osnovnim školama u Općini Zavidovići u 2018 godini

Vakcinacija će se obavljati po sljedećem rasporedu:

18.09.2018 – Osnovna škola Hajderovići u prostorijama ambulante Hajderovići od 09:30 sati.

18.09.2018 – I osnovna škola u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu djece i omladine od 8 do 11 sati.

19.09.2018 – Osnovna škola Gostović u prostorijama ambulante Gostović u 10:00 sati.

19.09.2018 – Osnovna škola Kovači u prostorijama ambulante Kovači u 12:30 sati.

20.09.2018 – Osnovna škola Vozuća u prostorijama ambulante Vozuća u 09:00 sati.

20.09.2018 – II osnovna škola u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu djece i omladine od 8 do 11 sati.