Provođenje imunizacije u osnovnim školama u Općini Zavidovići u 2017 godini

Vakcinacija će se obavljati po sljedećem rasporedu:

19.09.2017 – Osnovna škola Hajderovići u prostorijama ambulante Hajderovići od 10 do 11:30 sati.

20.09.2017 – I osnovna škola u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu djece i omladine od 8 do 11 sati.

20.09.2017 – Osnovna škola Gostović u prostorijama ambulante Gostović od 10:30 do 12 sati.

21.09.2017 – II osnovna škola u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu djece i omladine od 8 do 11 sati.

21.09.2017 – Osnovna škola Vozuća u prostorijama ambulante Vozuća od 10 do 11:30 sati.

21.09.2017 – Osnovna škola Kovači u prostorijama ambulante Kovači od 12 do 13:30 sati.