Prevencija dentalnih oboljenja

Mjere primarne preventivne zaštite u cilju sprečavanja nastanka karijesa i parodontalnih oboljenja su:

-oralna higijena

-fluorizacija

-pravilna ishrana

-primjena lokalnih mjera u cilju prevencije karijesa i paradontopatija

Oralna higijena podrazumjeva individualne aktivnosti koje imaju za cilj primjenu hemijskih i mehaničkih metoda protiv zubnog plaka.

,,CIVILIZACIJA JE POSJEDOVATI ČETKICU, A KULTURA JE PRIKLADNO JE KORISTITI ”

DOBRA ZUBNA ČETKICA JE ONA KOJA JE:

-prikladna za rukovanje

-da svojom veličinom, oblikom odgovara svojstvima osobe koja je koristi

-mora efikasno čistiti sve zubne površine

-lako da se održava

-da se može izlagati vazduhu

PASTA ZA ZUBE MORA DA ZADOVOLJAVA SLJEDEĆE KRITERIJE:

-efikasno mehaničko djelovanje

-dokazano dezinfekciono djelovanje

-sposobnost neutralizacije kiselina

-da ne draži sluzokožu usta

-da je prijatna za usta

-da sadrži fluor

Dentalni konac koristi se za uklanjanje plaka sa interaproksimalnih  strana, zajedno sa njima se mogu koristiti  interdentalne četkice za zube te dentalne čačkalice.