Plan nabavki za 2017. godinu

Prema stavu  2.  člana 17. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH 39/14) ugovorni organ mora objaviti plan nabavki  čija je vrijednosti  veća od vrijednosti utvrđenih u  članu 14. stav 1. ovog zakona  na svojoj internetskoj stranici, odnosno  mora objaviti plan nabavki roba i usluga čija je vrijednost veća od 50.000,00 KM i plan nabavki radova čija je vrijednost veća od 80.000,00 KM.

Shodno stavu 2.  člana 17. Zakona o javnim nabavkama JU Dom zdravlja Zavidovići objavljuje sljedeći

PLAN NABAVKI ZA 2017.GODINU

 

Redni broj

Naziv predmeta nabavke -ROBE

Vrsta postupka

Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)

1

TNP (LPG) PROPAN BUTAN PLIN OTVORENI POSTUPAK

100.000,00

2

POGONSKO GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA OTVORENI POSTUPAK 100.000,00

3

ULTRAZVUČNI APARAT OTVORENI POSTUPAK 65.000,00

4

APARAT ZA DIGITALIZACIJU U SLUŽBI  ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU KONKURENTSKI POSTUPAK 50.000,00
UKUPNO: 315.000,00KM