Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku usluga osiguranja od profesionalne odgovornosti zaposlenih