Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za službena vozila Lot 2 – Fiat