Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novog sanitetskog vozila