Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje od profesionalne i opće odgovornosti zaposlenih JU Dom zdravlja Zavidovići