Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine JU Dom zdravlja Zavidovići