Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja od profesionalne i opće odgovornosti zaposlenih za 24 mjeseca