Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za prikazivanje vena prilikom venepunkcije