Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ultrazvučnog aparata