Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku telekomunikacijskih usluga-usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta (komunikacijsko riješenje)