Obavještenje za pacijente

Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine u periodu od 09.01.2017 do 13.01.2017 godine će raditi u periodu od 07-17 sati.