Obavještenje za građane

Obavještavaju se građani općine Zavidovići da je  JU Dom zdravlja Zavidovići  stavila u funkciju dva nova broja mobilnih telefona i to:

  •  Služba za porodičnu medicinu – 061/287 516,  koji se može koristit radnim danima od 07:00 -19:00 sati
  • Službu za opštu medicinu, kućno liječenje i polivalentnu patronažu – 061/287 598, koji se može koristiti radnim danima od  07:00-15:00 sati.

Na iste brojeve mobilnih telefona građani mogu komunicirati sa medicinskim tehničarima radi naručivanja za pregled kod ljekara, te korištenja ostalih usluga u navedenim službama Doma zdravlja.