Obavještenje za edukativno predavanje pacijentima

Služba za porodičnu medicinu JU “Dom zdravlja ” će održati edukativno predavanje za pacijente na temu “Trovanje gljivama i bruceloza”. Predavanje će se održati 28.06.2016. godine u 13:00 sati u Sali za predavanje u Službi za zdravstvenu zaštitu djece i omladine.

 

Ambulanta Vozuća                         16.06.2016 u 13:00h

Ambulanta Hajderovići                 21.06.2016 u 13:00h

Ambulanta Dolina                           16.06.2016 u 10:00h

Ambulanta Kovači                          21.06.2016 u 13:00h