Obavještenje za edukativno predavanje pacijentima

Služba za porodičnu medicinu JU “Dom zdravlja ” će održati edukativno predavanje za pacijente na temu Diabetes melitus. Predavanje će se održati 05.04.2016. godine u 13:00 sati u Sali za predavanje u Službi za zdravstvenu zaštitu djece i omladine.