Obavještenje za edukativno predavanje pacijentima

Služba za porodičnu medicinu JU “Dom zdravlja ” će održati edukativno predavanje za pacijente na temu “Raspiratorne viroze, prehlade i grip, prevencija i liječenje”.

Predavanje će se održati 18.10.2016. godine u 13:00 sati u Sali za predavanje u Službi za zdravstvenu zaštitu djece i omladine.

Ambulanta Vozuća                         11.10.2016 u 13:00h

Ambulanta Hajderovići                 19.10.2016 u 13:00h

Ambulanta Dolina                          20.10.2016 u 10:00h

Ambulanta Kovači                          21.10.2016 u 13:00h