Obavještenje pacijentima za edukativno predavanje

Služba za porodičnu medicinu JU “Dom zdravlja ” će održati edukativno predavanje za pacijente na temu “Prevencija i liječenje respiratornih viroza i gripe”.

Predavanje će se održati 20.12.2016. godine u 13:00 sati u Sali za predavanje u Službi za zdravstvenu zaštitu djece i omladine.

Ambulanta Vozuća                         20.12.2016 u 13:00h

Ambulanta Hajderovići                 16.12.2016 u 13:00h

Ambulanta Dolina                          20.12.2016 u 10:00h

Ambulanta Kovači                          22.12.2016 u 13:00h