Obavještenje o obavljanju djelatnosti preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Obavještavamo poslovne partnere i sva ostala zainteresovana lica da je Federalno ministarstvo zdravstva, nakon provjere uslova u pogledu prostora, opreme i kadra odobrilo Javnoj ustanovi “Dom zdravlja” Zavidovići obavljanje djelatnosti preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koja uključuje upotrebu otrova iz II i III grupe.

JU “Dom zdravlja” Zavidovići ispunila je sve zakonske kriterije za obavljanje djelatnosti preventivnih DDD poslova, stoga u narednih 5 godina ova zdravstvena ustanova može samostalno obavljati navedenu djelatnost.