Nalazi voda na općini Zavidovići rađenih po programu “Škole voda za piće”

  1. Seoski vodovod Mahoje, mjesto uzimanja područna škola Mahoje.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda

se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava

najmanje 15 minuta.

2.Seoski vodovod Brezik, mjesto uzimanja područna škola Brezik.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda

se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava

najmanje 15 minuta.

3.Seoski vodovod Rujnica, mjesto uzimanja područna škola Rujnica.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i    mikrobiološke

karakteristike.

4.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja područna škola Mećevići.

Ovaj uzorak vode po svojim fiziko-hemijskim karakteristikama ne udovoljava

Zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog blago povećane

potrošnje kisika iz KMnO4.

5.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja područna škola Dolina.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke

karakteristike.

6.Školski vodovod Fazlići-Smajlbašići, mjesto uzimanja područna škola Fazlići.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i  

povećanog stepena mutnoće . Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom

da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta.

7.Seoski vodovod Maoča, mjesto uzimanja područna škola Maoča. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava

najmanje 15 minuta.

8.Mjesni vodovod Kovači, mjesto uzimanja osnovna škola Kovači.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke

karakteristike.

9.Seoski vodovod Ribnica, mjesto uzimanja područna škola Ribnica.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava

najmanje 15 minuta.

10.Seoski vodovod Šljivići, mjesto uzimanja područna škola Šljivići.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda

se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava

najmanje 15 minuta.

11.Mjesni vodovod Vozuća, mjesto uzimanja osnovna škola Vozuća.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda

se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava

najmanje 15 minuta.

12.Školski vodovod Hajderovići, mjesto uzimanja osnovna škola Hajderovići.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke

karakteristike.

13.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja osnovna škola Goastovići.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke

karakteristike.

14.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja područna škola Poljice

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke

karakteristike.

15.Seoski vodovod Lovnica, mjesto uzimanja podrulna škola Lovnica.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava

najmanje 15 minuta.

16.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja područna škola Lug

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke

karakteristike.

17.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja  Druga osnovna škola.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke

karakteristike.

18.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja Srednja mješovita škola.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke

karakteristike.

19.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja Opća gimnazija

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke

karakteristike.

20.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja Srednja tehnička škola

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke

karakteristike.

21.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja Prva osnovna škola

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke

karakteristike.

22.Školski vodovod Bajvati, mjesto uzimanja područna škola Bajvati.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava

najmanje 15 minuta.