Mjesec borbe protiv melanoma

Maj mjesec se između ostalog obilježava kao mjesec borbe protiv melanoma, kada se posebno skreće pažnja na preglede mladeža I drugih promjena na koži koje mogu biti sumnjive na melanomske ili nemelanomske tumore kože.
I ove godine Dom zdravlja Zavidovići učestvuje u programu preventivnih (besplatnih) pregleda kože tj. mladeža koji organizuje Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica sa Ministarstvom zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, i to od 13.05. do 16.05.2024.godine.
Svi građani koji su zainteresovani za ovu vrstu pregleda mogu se naruče na broj telefona 032 206 070 u periodu od 7h do 15h.