„JU Dom zdravlja Zavidovići uvela je novu uslugu koja je dostupna pacijentima i radi se u Službi za radiološku dijagnostiku.Usluga se zove ORTOPANTOMOGRAFIJA (OPG) – „VELIKI SNIMAK OBJE VILICE“.

OPG predstavlja snimanje zuba ortopantomografskom tehnikom i jedna je od najčešće primjenjivanih tehnika snimanja u stomatologiji. Na ovaj način dobije se digitalni panoramski snimak temporomandibularnih zglobova, gornje i donje vilice, sinusa ali i svih zuba i koštanih struktura. To je ekstraoralna dvodimenzionalna tehnika koja se naziva i „veliki snimak obje vilice“.

Odlikuje ga ekonomičnost, dok  je pacijent zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji koja trenutno postoji na tržištu stomatološke dijagnostike zaštićen od nepotrebnog zračenja.

Ovaj snimak omogućava kontrolisanje visine kosti, otkriva postojanje periapikalnih promjena, većih kvarova, neizraslih zuba, tumora i ostalih deformacija kao i količinu izgubljene kosti uzrokovanih parodontopatijom. S obzirom da pruža uvid u stanje kompletne orofacijalne regije iz ovog snimka vidljive su i genetske anomalije, nedostatak pojedinih zuba i povezanost zuba sa upalama sinusa. Koristi se za povezivanje sistemskih bolesti i sindroma s orofacijanih područja. Neizostavan je u planiranju protetske terapije. Kao konvencionalna radiološka metoda može se koristiti i za prikaz preloma vilica. OPG snimanje zuba je neizostavno kod planiranja većih stomatoloških zahvata, kod nadoknade zuba kao i kod planiranja ortodontskih tretmana. Ovakvi digitalni snimci unapređuju naš kvalitet rada i omogućavaju jednostavnu analizu dobijene slike kao i softversku obradu na računaru a time i bolji prikaz detalja.