Jesenja deratizacija

Poštovani,

Informišemo vas da jesenja faza preventivne sistematske deratizacije na području općine Zavidovići, u skladu sa utvrđenim rasporedom, počinje 30.11.2015.god., te da će u skladu sa ovlaštenjima datim od strane nadležnih institucija vlasti akciju organizovati i sprovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

U skladu sa regulativom koja definiše ovu oblast, Služba za higijensko-epidemiološke poslove JU “Dom zdravlja” Zavidovići provest će stručni nadzor nad njenim provođenjem.