Obavještenje za edukativno predavanje pacijentima

Služba za porodičnu medicinu JU “Dom zdravlja ” će održati edukativno predavanje za pacijente na temu “Trovanje hranom i gastroenterokolitis”. Predavanje će se održati 26.07.2016. godine u 13:00 sati u Sali za predavanje u Službi za zdravstvenu zaštitu djece i omladine.

Ambulanta Vozuća                         14.07.2016 u 13:00h

Ambulanta Hajderovići                 19.07.2016 u 13:00h

Ambulanta Dolina                           14.07.2016 u 10:00h

Ambulanta Kovači                          19.07.2016 u 13:00h