Brojevi kontakt telefona za narudžbe pacijenata u Službi porodične/obiteljske medicine

Kartoteka Službe porodične medicine u krugu JU Dom zdravlja 032/879-056; 032/879-061; 032/087-062

Ambulanta Gaj 032/877-844

Ambulanta Alići-Dolina 032/867-346

Ambulanta Gostović 032//850-080

Ambulanta Hajderovići 032/852-241

Ambulanta Kovači 032/854-559

Ambulanta Vozuća 032/856-206