Analiza D-dimera u krvi u JU „Dom zdravlja“ Zavidovići

D-dimer je mali proteinski fragment prisutan u krvi u trenutku kada počne proces razgradnje krvnog ugruška, a njegova analiza preporučuje se osobama kod kojih se sumnja da imaju tromboze ili stanja koja mogu da dovedu do njih, kao i u praćenju terapije tromboza.

Naučne studije i iskustva iz prakse, kazuju da postoji značajna povezanost povećanih vrijednosti D-dimera, sa težinom slučaja COVID-19. Veoma je važno na vrijeme izmjeriti nivo D-dimera u krvi, kako bi se pravovremeno mogla uvesti terapija za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka.

U JU „Dom zdravlja“ Zavidovići, analiza D-dimera može se izvršiti na vlastiti zahtjev i bez uputnice ljekara, po cijeni od 30,00 KM.

Dodatne informacije u vezi sa analizom D-dimera, mogu se dobiti u Službi za biohemijsko-hematološku dijagnostiku JU „Dom zdravlja“ Zavidovići (telefon: 032878877 lokal 114).

 class=