Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine

Rad službe:
Radnim danom od 07:00 – 19:00 h
Subotom i nedjeljom od 08:00 – 12:00 h
Savjetovalište za dojenačku djecu svaki dan od 12:00 — 13:00 h

Djelatnost službe:

  • Pregledi i liječenje bolesne djece djece od 0 — 15 godina
  • Aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi
  • Kroz savjetovalište se provodi kontrola rasta i razvoja zdrave djece
  • Kontinuirana vakcinacija sa revakcinacijom djece i omladine
  • Prevencija i kontrola zaraznih bolesti
  • Sistematski pregledi djece za upis u dječiji vrtić, predškolske i školske ustanove
  • Izdaje ljekarska uvjerenja, potvrde i drugu medicinsku dokumentaciju, vrši obradu za ljekarske komisije
  • Pružanje specijalističko-konsultativnih usluga timovima porodične medicine
  • U sklopu službe se nalazi dnevna bolnica za smještaj djece do završetka dijagnostičke i terapijske obrade