Savjetovalište za trudnice

Savjetovalište za trudnice počinje sa radom 16.01.2019 godine u Sali za predavanje na Službi za zdravstvenu zaštitu djece i omladine i radit će svake sedmice srijedom i to:

Od 13:00 – 13:30h Đerzić dr Haris

Od 13:30 – 14:00h Džaferović Muminović dr Nermina