Raspored edukativnih predavanja za pacijente u ambulantama porodične medicine

Raspored edukativnih predavanja za pacijente u Ambulantama porodične medicine za mjesec oktobar.

Tema: Simptomi i prevencija gripe

Ambulanta Dolina-Alići          09.10.2015 u 10:00 h

Ambulanta Kovači                    15.10.2015 u 12:00 h

Ambulanta Hajderovići           21.10.2015 u 12:00 h

Ambulanta Gostović                29.10.2015 u 12:00 h

Ambulanta Vozuća                   29.10.2015 u 12:00 h