Provođenje imunizacije u osnovnim školama u Općini Zavidovići u 2020 godini

Vakcinacija će se obavljati po sljedećem rasporedu:

16.12.2020 – I osnovna škola od 12:30 do 14:30 sati.

16.12.2020 – Osnovna škola Kovači od 11:30 – 13:00 sati.

17.12.2020 – II osnovna škola od 9:00 – 11 sati.

17.12.2020 – Osnovna škola Vozuća od 09:30 – 11:00 sati.

17.12.2020 – Osnovna škola Gostović od 09:30 – 11:00 sati.

17.12.2020 – Osnovna škola Hajderovići od 11:00 – 12:30 sati.