Plan nabavki za 2016.godinu

Prema stavu  2.  člana 17. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH 39/14) ugovorni organ mora objaviti plan nabavki  čija je vrijednosti  veća od vrijednosti utvrđenih u  članu 14. stav 1. ovog zakona  na svojoj internetskoj stranici, odnosno  mora objaviti plan nabavki roba i usluga čija je vrijednost veća od 50.000,00 KM i plan nabavki radova čija je vrijednost veća od 80.000,00 KM.

Shodno stavu 2.  člana 17. Zakona o javnim nabavkama JU Dom zdravlja Zavidovići objavljuje sljedeći

PLAN NABAVKI ZA 2016.GODINU

Redni broj Predmet nabavke Procijenjena vrijednost nabavke Vrsta postupka nabavke
1 2 3 4
ROBE
1 POGONSKO GORIVO  100.000,00 KM OTVORENI
2 APARAT ZA ELEKTROMIONEUROGRAFIJU  (EMNG) 50.000,00 KM KONKURENTSKI ZAHTJEV
3 PUTNIČKI AUTOMOBILI 50.000,00 KM KONKURENTSKI ZAHTJEV
4 SANITETSKO VOZILO 90.000,00 KM OTVORENI
UKUPNO: 290.000,00 KM