Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku QR kodova za brze testove za korona virus