Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja