Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila