Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku telekomunikacijskih usluga – usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta