Obavještenje za uzorkovanje vode za piće

U trećoj sedmici oktobra 2015. godine Služba za higijensko-epidemiološke poslove JU “Dom zdravlja” Zavidovići će vršiti uzorkovanje vode za piće na mikrobiološku i fizičko-hemijsku analizu svih škola na području naše općine, tj. 22 uzorka vode, u u sklopu programa ¨Škole – vode za piće¨.

U sklopu praćenja zdravstvene bezbjednosti opskrbe vode za piće na području Zeničko-dobojskog kantona Služba za higijensko-epidemiološke poslove JU “Dom zdravlja” Zavidovići u mjesecu novembru 2015. godine će vršiti uzorkovanje vode za piće na mikrobiološku i fizičko-hemijsku analizu iz lokalnih vodnih objekata. Ukupno će biti uzeto 73 uzorka vode.