Obavještenje pacijentima za edukativno predavanje

Služba za porodičnu medicinu JU “Dom zdravlja ” će održati edukativno predavanje za pacijente na temu “Gojaznost kao riziko faktor za druge bolesti-poseban osvrt na diabetes melitus i kardiovaskularne bolesti”.

Predavanje će se održati 22.11.2016. godine u 13:00 sati u Sali za predavanje u Službi za zdravstvenu zaštitu djece i omladine.

Ambulanta Vozuća                         17.11.2016 u 13:00h

Ambulanta Hajderovići                 18.11.2016 u 13:00h

Ambulanta Dolina                          22.11.2016 u 10:00h

Ambulanta Kovači                          24.11.2016 u 13:00h